Header Ads

All Gandii Baat Web Series Cast and Actress List

 

All Gandii Baat Web Series Cast and Actress List


All Gandii Baat Web Series Cast and Actress List
All Gandii Baat Web Series Cast and Actress List
All Gandii Baat Web Series Cast and Actress List
All Gandii Baat Web Series Cast and Actress List

Gandii Baat is a leading hot Indian web series from Alt Balaji. The six seasons of the season have been viral hits. The village based bold stories have been accepted by the web series lovers. This is the hottest Indian web series to watch online on Alt Balaji. Here is the list of actresses part of the Gandii Baat Web Series Cast.

1. Gandii Baat 6 Cast (Alt Balaji)

 • Tripti Bajoria
 • Riya R Patwa
 • Alisha Khan
 • Mahima Gupta
 • Keval Dasani
 • Deepak Gupta
 • Nidhi Mahawan
 • Mohit Sharma

Genre: 18+

2. Gandii Baat 5 Cast

Amika Shail
Amika Shail
 • Pooja Dey
 • Amika Shail
 • Sanya Bansal
 • Savant Singh Premi
 • Farman Haider
 • Sudhir Chauhan
 • Ankit Bhatia
 • Nitin Bhatia

Genre: 18+, Drama, Romance

3. Gandii Baat 4 Cast

Mridula Mahajan
Mridula Mahajan
 • Saba Saudagar
 • Megha Prasad
 • Sanjana Padke
 • Liza Sing
 • Sharwani Goswami
 • Ankit Bhardwaj
 • Ashish Dixit
 • Rohit Kumar
 • Puja Jha
 • Gunjan Aras
 • Garima Jain
 • Ibra Khan
 • Arsh Merchant
 • Shashwant Jain
 • Urmimala Sinha Roy
 • Jolly Bhatia
 • Kuldeep Singh
 • Neha Pal
 • Taniya Chatterjree
 • Akansha Verma
 • Avantika Mishra
 • Nataliya Kozhenova
 • Vikash Pandey
 • Mridula Mahajan
 • Aditya Singh Rajput
 • Sneha Mishra
 • Rohit Mishra

Genre: 18+, Romance

4. Gandii Baat 3 Cast

Sheeva Rana
Sheeva Rana
 • Neetu Wadhwa
 • Pallavi Mukherjee
 • Sheeva Rana
 • Shiny Dixit
 • Bhawsheel Sanni
 • Sunny Sachdeva
 • Mridula Mahajan
 • Aabha Paul
 • Bhavna Karekar
 • Jatin Bhatia

Genre: 18+, Romance

5. Gandii Baat 2 Cast

 • Flora Saini
 • Anveshi Jain
 • Aman Maheshwari
 • Rahul Jaittly
 • Jayshree Bhalse
 • Charu Srivastava
 • Sakshi Sharma
 • Sonam Arora
 • Pari Goswami
 • Naina Chhabra
 • Raakeshh Dubey
 • Nazneen Patni
 • Agni Pawar
 • Leena Acharya
 • Abhishek Gupta
 • Navneet Kaur
 • Ruby Bharaj
 • Tripti Agarwal
 • Alpa Joshi

Genre: 18+

6. Gandii Baat Cast

Neetha Shetty
Neetha Shetty
 • Sonal Panvar
 • Lovely Sharma
 • Neetha Shetty
 • Rohit Chaudhary
 • Anant Vijay Joshi
 • Naveen Pandita
 • Rajesh Tripathi
 • Yamini Singh
 • Harsh Vardan
 • Vijay Chandrna
 • Rudra Kaushik
 • Kirti Choudhary
 • Narayani Shastri
 • Mrinalini Tyagi
 • Ripraj Chauhan
 • Kalyani C Chaitanya
 • Deepika H Khanna

No comments

Powered by Blogger.